Bewindvoering

Beschermingsbewind is bedoeld ter bescherming van uw vermogensrechtelijke (ook wel financiële) belangen. De kantonrechter zal een bewindvoerder toewijzen die het beheer over uw financiën zal overnemen. Deze bewindvoerder moet aan de kwaliteitseisen en voorwaarden van de rechtbank voldoen.

Tijdens het bewind blijft u handelingsbekwaam. Wat betekent dat u zelfstandig rechtshandelingen mag blijven verrichten. De bewindvoerder zal wel in uw belang financieel gerelateerde beslissingen mogen nemen.

De bewindvoerder zal het beheer over uw administratie overnemen en in samenwerking met u zorgdragen voor betaling van de vaste lasten. Daarbij zal de bewindvoerder ondersteuning bieden in het optimaliseren van uw inkomen en uw uitgaven.

Borgstaete Bewindvoering brengt eerst structuur aan in uw financien, waardoor er overzicht ontstaat. Indien nodig worden verdere stappen gezet om de situatie te stabiliseren. Bij Borgstaete is het doel van het bewind altijd uw zelfredzaamheid. Indien dit in uw situatie geen mogelijkheid is, biedt het bewind rust en stabiliteit.

Aanmelden Borgstaete

Na de aanmelding neemt Borgstaete zo snel als mogelijk contact met u op voor een intakegesprek. We gaan dan in op uw persoonlijke situatie. Wat is de reden dat u bewind nodig heeft en zijn er schulden? Het intakegesprek kan op ons kantoor plaatsvinden, dan wel bij u thuis. Vervolgens zullen wij u uitleggen wat bewindvoering precies inhoudt en beslissen we samen of bewindvoering een passende oplossing is voor uw situatie. Indien bewindvoering de uitkomst is, zal Borgstaete het verzoekschrift met naar de rechtbank toezenden. Vaak volgt hieruit een uitnodiging voor een zitting bij de kantonrechter. Borgstaete Bewindvoering zal u hier uiteraard in bijstaan. De rechtbank zal dan vervolgens overgaan tot het uitspreken van het bewind.

De bewindvoerder is voor cliënten direct telefonisch bereikbaar op alle werkdagen tussen 09:30 uur en 11:30 uur. Tevens kan de bewindvoerder altijd schriftelijk en per e-mail benaderd worden. Indien noodzakelijk zal de bewindvoerder een afspraak met u maken voor de bespreking van financiële zaken.

Voor meer informatie en uitleg omtrent bewindvoering, kunt u contact met ons opnemen.

Klik hier 

Procedure bewind aanvragen

Wilt u een aanvraag indienen voor bewindvoering voor uzelf, een naaste of voor een cliënt? Vul dan onderstaand contactformulier in. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op om een intake in te plannen. Bellen kan uiteraard ook en is nóg sneller: 0251 260 060 (08.30 uur - 10.30 uur).

Bewindvoering aanvragen